foto: Lucyna Pasierbek

p e d i g r e e                         r o d o w ó d    WUT CHAMPION - Evasion LANCELOT     WUT CHAMPION - Evasion LANCELOT


    Champion International de Beaute - Evasion LANCELOT

Kliknij   aby   powiększyć   Dyplom

Jamnik   Długowłosy   Miniaturowy   32 cm


E v a s i o n     LANCELOT


Jego   kariera   wystawowa,   przebiegała   następująco :
MŁODZIEŻOWY     CHAMPION     POLSKI
C H A M P I O N     P O L S K I
Z W Y C I Ę Z C A     P O L S K I   '07
ZWYCIĘZCA   EUROPY   ŚRODK.   i   WSCHODNIEJ   '07
B A L T I C     W I N N E R    '08
Z W Y C I Ę Z C A     K L U B U     J A M N I K A   '08


WELT     UNION     TECKEL     CHAMPION
I N T E R C H A M P I O NDYPLOM  III  stopnia  Konkursu  Tropowców - GRĘBOWO '07r

DYPLOM  I  stopnia  Konkursu  Tropowców - GRĘBOWO '08r


      foto: PSK

Evasion   LANCELOT   -   GRĘBOWO '07r


      foto: Anna Kozłowska

Evasion   LANCELOT  -  Piknik   Jamniczy   GRĘBOWO '07r


      foto: PSK

Evasion   LANCELOT   -   Sopot   '07r


      foto: PSK

Evasion   LANCELOT   -   Sopot   '07r


      foto: Dorota Masiewicz

Evasion   LANCELOT   -   Białystok   '07r


      foto: Dorota Masiewicz

Evasion   LANCELOT   -   Białystok   '07r


      foto: Dorota Masiewicz

Evasion   LANCELOT   -   Białystok   '07r


      foto: PSK

Konkurs   Tropowców   -   Grębowo   2007r.
Evasion   LANCELOT   4   miejsce


Konkurs   Norowania   -   Grębowo   2007r.

    Pamiątkowa fotka

Kliknij   aby   powiększyć   zdjęcie


      foto: Lucyna Pasierbek

Evasion   LANCELOT   -   Poznań   '07r


      foto: Lucyna Pasierbek

ZWYCIĘZCA   EUROPY   ŚRODKOWEJ   i   WSCHODNIEJ '07
ZWYCIĘZCA     POLSKI   '07   +  BOB   -   Poznań   '07r
Evasion   LANCELOT


      foto: Lucyna Pasierbek

Evasion   LANCELOT   -   Warszawa   '08r


      foto: PSK

Evasion   LANCELOT   -   Grębowo   2008r.
Dyplom   Pierwszego   Stopnia   w   Konkursie   Tropowców  !


      foto: Lucyna Pasierbek

Zwycięzca   Klubu   Jamnika  +  BOB  -  Evasion   LANCELOT

KLUBOWA   WYSTAWA   JAMNIKÓW  -  Olsztyn   '08r


      foto: Lucyna Pasierbek

Zwycięzca   Klubu   Jamnika   '08   i   Zwycięzca   Rasy

KLUBOWA   WYSTAWA   JAMNIKÓW  -  Olsztyn   '08r
( sędzia :   Paula   Sunebring   -  Szwecja )


      foto: Lucyna Pasierbek

W   konkurencji   Najlepszy   Pies   Użytkowy
Wystawy  Klubowej   Olsztyn   '08r  -  LUCEK   zajął   3 miejsce
( sędzia :   Paula   Sunebring   -  Szwecja )


      foto: Lucyna Pasierbek

Pamiątkowa   fotka   Zwycięzców   Rasy

KLUBOWEJ   WYSTAWY   JAMNIKÓW  -  Olsztyn   '08r
( sędzia :   Paula   Sunebring   -  Szwecja )


   

WINNER   BALTIC  -  CACIB   +   BOB
Evasion   LANCELOT   -   Wilno   2008
( pierwszy   z   prawej )


      foto: PSK

Evasion   LANCELOT  -  Legionowo   2008r.


      foto: Anna Kozłowska

LANCELOT   w   Poznaniu   2008r.  -  otrzymał   res.CACIB


     

W   Krakowie .....było   zimno   i   padał   deszcz,
lecz   walka   na   ringu   była   naprawdę   gorąca :)))
LANCELOT   wywalczył   tam   kolejny   CACIB !


         


      foto: Magdalena Janowska

LANCELOT   Poznań  -  2009r.


      foto: Magdalena Janowska

LANCELOT   Poznań  -  2009r.


      foto: Magdalena Janowska

LANCELOT   wygrał   klasę   Championów ......


      foto: Magdalena Janowska

....... w   porównaniu   otrzymał   res.CACIB   :)


      foto: Lucyna Pasierbek

Evasion   LANCELOT  -  11   mcy


      foto: PSK

Evasion   LANCELOT  -  8   mcy


      foto: PSK

Evasion   LANCELOT  -  8   mcy
Webmaster :   a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone